Оновлено
2013-04-29
18:40

Гавалешко Микола Петрович

Час завідування: 1971-1996

Микола Петрович Гавалешко (1932-2002 рр) народився 27 січня 1932 року у м. Вашківці Чернівецької області в селянській родині. Після закінчення школи в 1950 році Микола Петрович поступив на фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету.
Після успішного закінчення фізико-математичного факультету Чернівецького держуніверситету в 1955р., М.П. Гавалешко пов’язав з ним усю свою трудову діяльність. У 1956-1958 рр. Микола Гавалешко – асистент кафедри напів-провідників, з 1958 по 1961 рр. – навчався в аспірантурі у видатного вченого фізика-теоретика професора К.Д. Товстюка. Після закінчення аспірантури до 1964 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії напівпровідників ЧДУ, в 1964-1966 рр. – старший викладач кафедри напівпровідників (1965 р. – успішно захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук), 1966-1968 рр. – доцент кафедри напівпровідників ЧДУ, 1968-1971 рр. – декан фізичного факультету. З 1971 р. до 1997 р. Микола Петрович – беззмінний завідувач кафедри напівпровідникових матеріалів, яка з 1994 року була перейменована на кафедру фізичної електроніки. Доктор фізико-математичних наук (1984р.), професор (1986 р.), Соросівський професор (1995-1996 рр.), Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1997 р.)
Гавалешко М.П. – був досвідченим вченим-педагогом і організатором навчально-виховної та науково-дослідної роботи.  Зробив вагомий внесок у створення нового наукового напрямку в Україні в області напівпровідникового матеріалознавства. Ним створена широко відома серед напівпровідниківців наукова школа “Матеріалознавство нових напівмагнітних напівпровідників з широким спектром властивостей”. Ряд результатів досліджень, виконаних під його керівництвом, узагальнені в монографії “Вузькозонні напівпровідники. Одержання і фізичні властивості” (написаній у співавторстві), відзначеній премією і дипломом “За кращу наукову роботу” Мінвузу Української РСР (1987 р.). Керував міжвузівською програмою “Напівмагнітні напівпровідники і прилади на їх основі”.
Під керівництвом Гавалешка М.П. та при безпосередній його участі були розроблені фізичні основи технології нових багатокомпонентних напівмагнітних напівпровідників із безщілинними, вузькозонними та широкозонними станами, досліджено вплив температури (до 0,08К), магнітних полів (до 300 Тл), деформацій, опромінення на властивості напівпровідникових матеріалів на основі А2В6 сполук. Кристали, вирощені в лабораторіях кафедри, неодноразово були експонатами Виставки досягнень народного господарства СРСР. У 1983 році Головний комітет ВДНГ нагородив Гавалешка М.П. срібною медаллю.
Кафедра напівпровідникових матеріалів готувала інженерні кадри для заводів міста Чернівці, які працювали в галузі військово-оборонної та електронної промисловостей, та науковців для наукових закладів багатьох міст колишнього Радянського Союзу. Ним було опубліковано близько 250 наукових праць у фахових українських, союзних та зарубіжних журналах, одержано 14 авторських свідоцтв на винаходи. Його учні захистили 4 докторських і 27 кандидатських дисертацій. Він був членом двох вчених Рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом консультативної Ради Міжнародного енциклопедичного бюро з фізики.  
Нагороджений знаком “За відмінні успіхи в області вищої освіти СРСР” та медаллю “За доблесну працю”.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЈб_@‚1S•М,chnu.edu.ua
 © 1999-2013 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.